1. >>
  2. Current
  3. >>
  4. Events and dates
  5. >>
  6. Commemoration April 2022

Commemoration April 2022

Commemoration of the 77th Anniversary of the Liberation of the Uckermark Youth Concentration Camp and later Extermination Site

Saturday, 30 April 2022 // 4.00 p.m. on the grounds of the former Uckermark Concentration Camp with speeches and music

Carpooling from the Ravensbrück Memorial (House of the Association of Ravensbrück Camp Survivors[, Family and Friends]) from 3.00 p.m.
After the commemoration, members of the initiative will be available to answer questions about the memorial site.

The speeches will be interpreted into English and Polish.

Obchody 77. rocznicy wyzwolenia byłego Obozu Koncentracyjnego dla Młodzieży i późniejszego Miejsca Zagłady Uckermark

Sobota, 30 kwietnia 2022 r. // godz. 16.00 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Uckermark z przemówieniami i muzyką.

Przejazd samochodem spod Miejsca Pamięci Ravensbrück (Dom Społeczności Obozowej) od godz. 15.00.

Po zakończeniu uroczystości osoby zaangażowane w inicjatywę będą mogły odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca pamięci.

Przemówienia będą tłumaczone na język polski.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner Skip to content